Cold Brew cà hê nhà mới trồng được! #ColdBrewCoffee #CaPheCauDatFarm #CauDatFarmCoffee #VietnamCoffee #BepNhaMenh


Cold Brew Cà Hê Nhà Mới Trồng Được! #Coldbrewcoffee #Caphecaudatfarm #Caudatfarmcoffee #Vietnamcoffee #Bepnhamenh 1

Cold Brew cà hê nhà mới trồng được! 🥰 #ColdBrewCoffee #CaPheCauDatFarm #CauDatFarmCoffee #VietnamCoffee #BepNhaMenh

Ảnh được chụp tại: Ho Chi Minh City, Vietnam
Số lượt like: 1
Tag: ColdBrewCoffee ,CaPheCauDatFarm ,CauDatFarmCoffee ,VietnamCoffee ,BepNhaMenh #Cold #Brew #cà #hê #nhà #mới #trồng #được #ColdBrewCoffee #CaPheCauDatFarm #CauDatFarmCoffee #VietnamCoffee #BepNhaMenh


Source by oabhnib (♒️)

Bạn có biết  Mùa Cà Phê đã về với Farm - Như lời hẹn mỗi năm một lần ...

Viết một bình luận