” Có một lần tôi ngỡ nhìn thấy núi Nhưng đó lại là viền của …


[ad_1]

” Có một lần tôi ngỡ nhìn thấy núi
Nhưng đó lại là viền của đám mây
Từ đó tôi nghi ngại
Những thứ gì biết bay ” ⛰
Cầu Đất, 2019
#nguyenthienngan #dalat #caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *