Chúng ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa Nắng k…


[ad_1]

Chúng ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa
Nắng khoác lên mình lớp áo, nheo mắt lại nhìn trời hoa … #dalat #caudat #doiche
#mytrip #myyouth #with #mysis

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *