Cho lạc hết trăng thơ mấy dạo Lạc bến mơ lạc đạo mây cao Rượ…


[ad_1]

Cho lạc hết trăng thơ mấy dạo
Lạc bến mơ lạc đạo mây cao
Rượu em pha lẩn môi đào
Cho anh uống khướt dạt dào ngẫn ngơ….
– Hồng Dương –
#ruouhong #dalat #caudat #drinks #alcohol

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *