chiều về trên đồi chè Cầu Đất. …


[ad_1]

chiều về trên đồi chè Cầu Đất.

#sunset #caudat #dalat #2018 #pentaxian #pentax #20_40lmt #pentaxk70 #letinh #truongphonganhai #photo #travel #landscape #doichecaudat #vietnam #instavietnam #tea #hill #pic #highlands #darktable #instavietnam

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *