Chạy hàng Tết Mẻ rang chạy trong ngày : Robusta Sẻ và Arabi…


[ad_1]

Chạy hàng Tết #Tết2019
Mẻ rang chạy trong ngày : Robusta Sẻ và Arabica (Moka) Cầu Đất. ĐT : (028)39.209.109
#robusta #sẻ #buonmethuot
#Arabica #Moka #CauDat
#coffee #cafe #caphe #phin #drip #filter
#delicious #awesome

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *