Cây nắp ấm tí hin trong rừng Đất Làng …


[ad_1]

Cây nắp ấm tí hin trong rừng Đất Làng
#pitcher #pitcherplant #nepenthesmirabilis #plant #forest #forestpitcherplant #asiaplant #caudat #dalat #vietnam

[ad_2]

Source


8 bình luận cho “Cây nắp ấm tí hin trong rừng Đất Làng …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *