Cau Dat Tea hill Photo: Yan Li …


[ad_1]

Cau Dat Tea hill
Photo: Yan Li
#DaLat #Highland #Vietnam #Asia #world #nice #cool #CauDat #DoiCheCauDat #DoiTraCauDat #TeaFarm #TeaHill #TeaPlantation #CauDatTeaHill #beautiful #smile #TravelBlogger #AnVietnam #plant #tree #amazing #trip #travel #nomadic #nomad #wanderlust #traveling #travelling #tourist

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *