Cau Dat tea hill, Da Lat, VietNam . |silent …..| …


[ad_1]

📍Cau Dat tea hill, Da Lat, VietNam 🇻🇳. |silent …..| #dalat #caudat #teafarm #vietnamese #dulich

[ad_2]

Source


2 bình luận cho “Cau Dat tea hill, Da Lat, VietNam . |silent …..| …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *