Cà phê mới rang : Moka Cầu Đất và Robusta Sẻ Liên hệ trực ti…

Cà phê mới rang : Moka Cầu Đất và Robusta Sẻ
Liên hệ trực ti…

[ad_1]

Cà phê mới rang : Moka Cầu Đất và Robusta Sẻ
Liên hệ trực tiếp.
Đt :(028)39.209.109
#Arabica #Moka #CauDat
#Robusta #Sẻ #BuonMeThuot
#coffee #cafe #kafe #kopi #caphe
#traditionalcoffee #filter #drip #Vietnam
#awesome
#welcomeyou

[ad_2]

Source by rangcaphe (Cà Phê Rang)


Một bình luận cho “Cà phê mới rang : Moka Cầu Đất và Robusta Sẻ Liên hệ trực ti…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.