Cà phê mới rang : Culi, Moka, Sẻ ạ Đt (028)39.209.109 …


[ad_1]

Cà phê mới rang : Culi, Moka, Sẻ ạ
Đt (028)39.209.109
#robusta #sẻ #buonmethuot
#robusta #culi #peaberry #buonmethuot
#arabica #moka #CauDat
#coffee #cafe #kafe #kopi #caphe
#traditional #truyenthong #filter #phaphin
#welcomeyou #xinmoi

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *