Buồn đau là dấu hiệu của người sống trong quá khứ Lo lắng là…


[ad_1]

Buồn đau là dấu hiệu của người sống trong quá khứ
Lo lắng là dấu hiệu của người sống trong tương lai
An nhiên là dấu hiệu của người sống trong hiện tại
—————
#khanghyne #nhago #nccdalat #dalatcity #dalattrip #dalattravel #cafe #dalat #caudat #me #trees #warm #sky #light #follow #whateverpr #pr #stylekorea #ulzzangboy

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *