Bread – cold weather – warm sunlight – sunshine Breakfast fo…


[ad_1]

Bread – cold weather – warm sunlight – sunshine
Breakfast for everyday 😭

Sketched in about 10′
#bread #cold #coldweather #warmsunlight #sunshine #breakfast #sketch #draw #fastsketch #caudat #dalat #vietnam

[ad_2]

Source


2 bình luận cho “Bread – cold weather – warm sunlight – sunshine Breakfast fo…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *