Bên kia sông buồn mây trắng êm trôi Bao năm hẹn thề em có t…

Bên kia sông buồn mây trắng êm trôi 
Bao năm hẹn thề em có t…

[ad_1]

Bên kia sông buồn mây trắng êm trôi
Bao năm hẹn thề em có thương tôi???
#dalat #dalattrip #dalatlink #caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.