. Be the things you loved most about the people who are gone…


[ad_1]

.
Be the things you loved most about the people who are gone. – Unknown
#motherdaughter #togetherjournal
#dalat #vietnam #caudat #village #journey #myvietnam #vietnamnow #travel #travelfarandwide #travelthroughtheworld #roamtheplanet #worldtraveller #makeadventure #finditliveit #mariapetersonphotography

[ad_2]

Source


4 bình luận cho “. Be the things you loved most about the people who are gone…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *