Bánh đa cua Hải Phòng. Nhìn ngon nhưng nước dùng nhạt quá …


[ad_1]

Bánh đa cua Hải Phòng. Nhìn ngon nhưng nước dùng nhạt quá 😢 #banhdacua #caudat

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Bánh đa cua Hải Phòng. Nhìn ngon nhưng nước dùng nhạt quá …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *