An afternoon pleasantly spent at munching earl grey biscuit…


[ad_1]

An afternoon pleasantly spent at @loxotiembanhnho munching earl grey biscuits and cooling down with its coldbrew of Lac Duong & Cau Dat blend
.
.
.
.
#vietnamesecoffee #coldbrew #lacduong #caudat #blend #loxotiembanhnho #earlgreybiscuits #hanoicoffeescene #tctplaces #8angoquyen #coffee #coldbrew

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “An afternoon pleasantly spent at munching earl grey biscuit…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *