25 tuổi – như đứng giữa cao nguyên nhìn về quá khứ là đồng b…


[ad_1]

25 tuổi – như đứng giữa cao nguyên nhìn về quá khứ là đồng bằng và nhìn về tương lai như những ngọn núi cao.
#piglethtp #caudat #đồichè #đàlạt #đãgià

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *