1 Bean – 3 Profiles – 3 Names | Cau Dat – Medium, Med-Dark, …


[ad_1]

1 Bean – 3 Profiles – 3 Names | Cau Dat – Medium, Med-Dark, Dark – Highland, Estate, Downtown. You gotta try all three! Only in Hanoi. #simplecoffeeco #hanoi #vietnam #caudat #coffeeroaster

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *