Thẻ: saigoncoffee

 • Em váy F21 lẫn lộn đâu đó vô kiện hàng, size S, váy xẻ tà hai bên chất thun gân.

  Em váy F21 lẫn lộn đâu đó vô kiện hàng, size S, váy xẻ tà hai bên chất thun gân.

  Em váy F21 lẫn lộn đâu đó vô kiện hàng, size S, váy xẻ tà hai bên chất thun gân. Còn tag chưa qua sử dụng. Mình để giá💰99 xu Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm thì pm mình nhen . 🦋Lưu ý khi mua hàng 🦋 1. Direct cho mình […]

 • Em váy hoa có chun giữa eo, co dãn từ 70-100cm, chất vải bạn có thể nhìn ở hình

  Em váy hoa có chun giữa eo, co dãn từ 70-100cm, chất vải bạn có thể nhìn ở hình

  Em váy hoa có chun giữa eo, co dãn từ 70-100cm, chất vải bạn có thể nhìn ở hình cuối cùng nè. Em ấy siêu mới luôn 9/10 Giá em ấy 129 xu 🌸. …………….. 🦋Lưu ý khi mua hàng 🦋 1. Direct cho mình nếu bạn muốn có thêm thông tin về sản phẩm. […]

 • Một em váy bên ngoài với vườn hoa Tết ngập tràn. Chất liệu lưới size S. Cond: 9

  Một em váy bên ngoài với vườn hoa Tết ngập tràn. Chất liệu lưới size S. 
Cond: 9

  Một em váy bên ngoài với vườn hoa Tết ngập tràn. Chất liệu lưới size S. Cond: 9/10 Giá iu thương 80 xu ( do em ấy không có lớp lót trắng bên trong ) 🦋Lưu ý khi mua hàng 🦋 1. Direct cho mình nếu bạn muốn có thêm thông tin về sản phẩm. […]

 • Phin & bean cofee, my new place ! …

  Phin & bean cofee, my new place !           …

  [ad_1] Phin & bean cofee, my new place ! #saigon #coffee #coffeetime #coffeelove #coffeestory #photo #photofood #photoshoot #photodrink #photography #35mm #nikon #saigon #phin&beancoffee #phin&bean #saigoncoffee #vietnambarista #caudatfarm #coldbrew #mylife #myfavorite [ad_2] Source

 • Coffee in the rain …

  Coffee in the rain
               …

  [ad_1] Coffee in the rain #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Get up ! Get coffee ! Be happy …

  Get up ! Get coffee ! Be happy
               …

  [ad_1] Get up ! Get coffee ! Be happy #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Levels of roasting …

  Levels of roasting
               …

  [ad_1] Levels of roasting #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • The coffee-beat …

  The coffee-beat
               …

  [ad_1] The coffee-beat #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Your cup of inspiration …

  Your cup of inspiration
               …

  [ad_1] Your cup of inspiration #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Saigon cafe sữa đá …

  Saigon cafe sữa đá
               …

  [ad_1] Saigon cafe sữa đá #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Coffee Owl …

  Coffee Owl
               …

  [ad_1] Coffee Owl #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Got a problem ? …

  Got a problem ?

               …

  [ad_1] Got a problem ? #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda #caphelatte #starbucks [ad_2] Source

 • No coffee, no work …

  No coffee, no work
               …

  [ad_1] No coffee, no work #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Release the flavor …

  Release the flavor

               …

  [ad_1] Release the flavor #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • My energy clock …

  My energy clock
               …

  [ad_1] My energy clock #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Make yourself useful, have a coffee break …

  Make yourself useful, have a coffee break

         …

  [ad_1] Make yourself useful, have a coffee break #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • Mornings in Le Plateau …

  Mornings in Le Plateau

               …

  [ad_1] Mornings in Le Plateau #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source

 • …

  [ad_1] #caphe #càphê #coffee #saigoncafe #saigoncoffee #hanoicafe #hanoicoffee #coffee #coffeetime #leplateau #leplateaucoffee #arabica #caudat #vietnam #saigon #vietnamcoffee #coffeelover #fullywashed #wetprocessed #specialtycoffee #highaltitude #moka #espresso #americano #frenchpress #coffeeholic #handpicked #coffeefarm #caphesuada #caphesua #capheda [ad_2] Source