* New Drip Bag * – Vietnam Arabica : : 20.000 vnd / bag :…


[ad_1]

* New Drip Bag * – Vietnam Arabica :
#caudat : 20.000 vnd / bag
#langbiang #natural : 25.000 vnd / bag
#langbiang #washed : 25.000 vnd / bag -Specialty Coffee :
#ethiopia : 30.000 vnd / bag

#qualitycoffee
#japanpackaging
#vintagedesign
#vietnam
#specialtycoffee
#thaodien
#saigon
#coffeeshop
#takkacoffeestand

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *