Mệt rồi, thì dừng lại nghỉ! Chậm một chút cũng khô…


[ad_1]

Mệt rồi, thì dừng lại nghỉ! Chậm một chút cũng không sao, chỉ cần đừng từ bỏ. Đã cố gắng đến mức thấy mệt rồi mà còn bỏ,… thì phí hoài lắm… #kulzsc
#đồichè
#caudat
#dalat
#dalattrip

[ad_2]

Source


6 bình luận cho “Mệt rồi, thì dừng lại nghỉ! Chậm một chút cũng khô…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *