Đi đâu, đường nào rồi cũng về nhà. Người may mắn khô…


[ad_1]

Đi đâu, đường nào rồi cũng về nhà. Người may mắn không phải là người đến được nhiều nơi mà là người có nhà để về.
__________________
#samsungnx300
#nx300 #30mm
#samsungsmartcamera
#caudat #farm
#hilltea #hill #tea
#dalat #vietnam
#landscape

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *